Faruk Dilaver, Tüma hakları saklıdır. Copyright © 2009

Rounded Rectangle: 	Bu eserimizde siz değerli okuyucularımıza yaratılışımızın gayesini, niçin yaşadığımızı, yaşarken maddî-manevî nelere dikkat etmemiz gerektiğini, ölümün çürüyüp, toprakta yok olmak olmadığını, aksine ölümün doğmak ve kurtuluş olduğunu, yüce Yaradan'a kavuşmak olduğunu, yaşamanın gayesinin Yaradan'ı bilmek, O'nu tüm hayatımız boyunca aşk ile arayıp bulmak olduğunu, ilahi aşkın ve vuslatın önemini, nefsimizle mücadele ederek olgunlaşıp arınmanın detaylarını, sevgi, anlayış ve sabrın mutluluğumuza yaptığı katkılarını, yaşadığımız gerçek olaylar ve menkıbelerle, sade bir ifadeyle samimi olarak, sohbet tarzında sunmaktayız.

Amacımız, bu uğurda uzun yıllar yaptığımız araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşmak, HAYATIN GERÇEK YÜZÜNÜ gördüğümüz kadarıyla sizlere göstermektir.

Bu kitabu okuyan, bilgi sahibi olmaktan ziyade şuurlanır, yaşamanın lezzetine ermiş olur.

Şu ölümlü dünyada ne kadar gereksiz şeylere takılarak, mutsuz olduğunu anlayıp, onları terk ederek sevgi, anlayış ve hoşgörü ile huzur ve mutlulğa kavuşur. 

Kitap’tan alıntılar:
 
“Cenabı Allah: “Ben, sevdiğim kulumun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum,” diyor. İşte, O’nun sevdiği kullar; O’nun velileri sevgilim dediği insanlardır. Allah’ın sevgili kullarını arayıp bulmak, onların sohbetlerinde bulunmak, şu gelip geçen hayatta görüp göreceğiniz en büyük nimet, en büyük hikmettir.”
 
“Dünyanın tozuna, kirine bulaştık. Temizlenip arınalım. Menfaat ve şehvet, bu ikisinden uzak duralım. Aşkın ateşi ile yanalım. Parazitlerden kurtulalım. Emaneti sahibine, aldığımız gibi tertemiz teslim edelim.”


Text Box: Faruk Dilaver

Gönül Bahçesi

Şimdi tüm kitap evlerinden

             temin edebilirsiniz...